[1]
Sergeevich Gurkin, A. 2020. Prawne instrumenty przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania w Federacji Rosyjskiej: ogólny przegląd obowiązujących norm. Analizy i Studia CASP. 10, 2 (lis. 2020), 25-32. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2020.2.3.