[1]
Chopra, S. 2022. Czy banki sektora publicznego w Indiach stanowią porażkę rządu? – empiryczna analiza porównawcza banków sektora publicznego i prywatnego. Analizy i Studia CASP. 14, 2 (grudz. 2022), 41–53. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2022.2.4.