(1)
Etel, L. Systemy Opodatkowania nieruchomości W państwach Grupy Wyszehradzkiej. CASP 2019, 8, 1-13.