(1)
Lapina, M.; Mikhaylova-Goleminova, S.; Ivanov, A. Realizacja Praw podatników (przedsiębiorstw Cyfrowych) W świetle umów O Unikaniu podwójnego Opodatkowania. CASP 2020, 9, 1-8.