(1)
Endrijaitis, M. Problematyczne Aspekty powiązań standardów rachunkowości Finansowej Z Opodatkowaniem podmiotów Prawnych Podatkiem Dochodowym Od osób Prawnych. CASP 2020, 10, 47-55.