(1)
Gomułowicz, A. Przeciwdziałanie Unikaniu Opodatkowania. CASP 2020, 10, 9-23.