(1)
Sergeevich Gurkin, A. Prawne Instrumenty przeciwdziałania Uchylaniu Się Od Opodatkowania W Federacji Rosyjskiej: Ogólny przegląd obowiązujących Norm. CASP 2020, 10, 25-32.