(1)
Hrabčák, L.; Radvan, M. Walka Z Uchylaniem Się Od Opodatkowania W Republice Czeskiej Po wdrożeniu ATAD. CASP 2020, 10, 33-45.