(1)
Chopra, S. Czy Banki Sektora Publicznego W Indiach Stanowią porażkę rządu? – Empiryczna Analiza porównawcza banków Sektora Publicznego I Prywatnego. CASP 2022, 14, 41-53.