(1)
Buriak, S.; Hafkenscheid, R. Co łączy Sektory Intensywnie korzystające Z Praw własności Intelektualnej Z przemysłem Wydobywczym? Miejsce nadwyżek Zysku (w Tym Nieoczekiwanych) W Analizie DEMPE dotyczącej wartości Niematerialnych. CASP 2023, 15, 13-30.