(1)
Gajewski, D. J. Podatek Bankowy W Polsce - Wady I Zalety. CASP 2016, 1, 1-24.