(1)
Gajewski, D. J.; Nowak-Far, A. Krajowa Administracja Skarbowa – Propozycja Konsolidacji Aparatu Skarbowego a Uszczelnienie Systemu Podatkowego. CASP 2016, 2, 1-9.