(1)
Kulicki, J. Koncepcja Krajowej Administracji Skarbowej W świetle problemów Administracji Danin Publicznych W Polsce. CASP 2016, 2, 10-39.