Lapina, M., Mikhaylova-Goleminova, S., & Ivanov, A. (2020). Realizacja praw podatników (przedsiębiorstw cyfrowych) w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Analizy I Studia CASP, 9(1), 1–8. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2020.1.1