Endrijaitis, M. (2020). Problematyczne aspekty powiązań standardów rachunkowości finansowej z opodatkowaniem podmiotów prawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Analizy I Studia CASP, 10(2), 47–55. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2020.2.5