Gomułowicz, A. (2020). Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Analizy I Studia CASP, 10(2), 9-23. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2020.2.2