Sergeevich Gurkin, A. (2020). Prawne instrumenty przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania w Federacji Rosyjskiej: ogólny przegląd obowiązujących norm. Analizy I Studia CASP, 10(2), 25-32. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2020.2.3