Hrabčák, L., & Radvan, M. (2020). Walka z uchylaniem się od opodatkowania w Republice Czeskiej po wdrożeniu ATAD. Analizy I Studia CASP, 10(2), 33-45. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2020.2.4