Wiatrowski, R. (2021). Gospodarczy cel zawarcia umowy jako kryterium oceny opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług. Analizy I Studia CASP, 11(1), 33-46. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2021.1.4