Chopra, S. (2022). Czy banki sektora publicznego w Indiach stanowią porażkę rządu? – empiryczna analiza porównawcza banków sektora publicznego i prywatnego. Analizy I Studia CASP, 14(2), 41–53. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2022.2.4