Gajewski, D. J., & Nowak-Far, A. (2016). Krajowa Administracja Skarbowa – propozycja konsolidacji aparatu skarbowego a uszczelnienie systemu podatkowego. Analizy I Studia CASP, 2(2), 1-9. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2016.2.1