Kulicki, J. (2016). Koncepcja Krajowej Administracji Skarbowej w świetle problemów administracji danin publicznych w Polsce. Analizy I Studia CASP, 2(2), 10-39. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2016.2.2