CHOPRA, Sahil. Czy banki sektora publicznego w Indiach stanowią porażkę rządu? – empiryczna analiza porównawcza banków sektora publicznego i prywatnego. Analizy i Studia CASP, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 41–53, 2022. DOI: 10.33119/ASCASP.2022.2.4. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/ASCASP/article/view/3070. Acesso em: 24 kwi. 2024.