Gomułowicz, Andrzej. 2020. „Przeciwdziałanie Unikaniu Opodatkowania”. Analizy I Studia CASP 10 (2), 9-23. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2020.2.2.