Bogovac, Jasna, i Tanja Rašić Krajnović. 2021. „Wierzytelności nieściągalne I Terminy Przedawnienia W Podatku VAT – Sprawa ENERGOTT”. Analizy I Studia CASP 11 (1), 1-11. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2021.1.1.