Chopra, Sahil. 2022. „Czy Banki Sektora Publicznego W Indiach Stanowią porażkę rządu? – Empiryczna Analiza porównawcza banków Sektora Publicznego I Prywatnego”. Analizy I Studia CASP 14 (2):41-53. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2022.2.4.