Buriak, Svitlana, i Rutger Hafkenscheid. 2023. „Co łączy Sektory Intensywnie korzystające Z Praw własności Intelektualnej Z przemysłem Wydobywczym? Miejsce nadwyżek Zysku (w Tym Nieoczekiwanych) W Analizie DEMPE dotyczącej wartości Niematerialnych”. Analizy I Studia CASP 15 (1):13-30. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2023.1.2.