Gajewski, Dominik J., i Artur Nowak-Far. 2016. „Krajowa Administracja Skarbowa – Propozycja Konsolidacji Aparatu Skarbowego a Uszczelnienie Systemu Podatkowego”. Analizy I Studia CASP 2 (2), 1-9. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2016.2.1.