Endrijaitis, M. (2020) „Problematyczne aspekty powiązań standardów rachunkowości finansowej z opodatkowaniem podmiotów prawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych”, Analizy i Studia CASP, 10(2), s. 47–55. doi: 10.33119/ASCASP.2020.2.5.