Głuchowski, J. (2020) „Patriotyzm podatkowy na tle zobowiązań fiskalnych”, Analizy i Studia CASP, 10(2), s. 1-8. doi: 10.33119/ASCASP.2020.2.1.