Gomułowicz, A. (2020) „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”, Analizy i Studia CASP, 10(2), s. 9-23. doi: 10.33119/ASCASP.2020.2.2.