Sergeevich Gurkin, A. (2020) „Prawne instrumenty przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania w Federacji Rosyjskiej: ogólny przegląd obowiązujących norm”, Analizy i Studia CASP, 10(2), s. 25-32. doi: 10.33119/ASCASP.2020.2.3.