Wiatrowski, R. (2021) „Gospodarczy cel zawarcia umowy jako kryterium oceny opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług”, Analizy i Studia CASP, 11(1), s. 33-46. doi: 10.33119/ASCASP.2021.1.4.