Chopra, S. (2022) „Czy banki sektora publicznego w Indiach stanowią porażkę rządu? – empiryczna analiza porównawcza banków sektora publicznego i prywatnego”, Analizy i Studia CASP, 14(2), s. 41–53. doi: 10.33119/ASCASP.2022.2.4.