Buriak, S. i Hafkenscheid, R. (2023) „Co łączy sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej z przemysłem wydobywczym? Miejsce nadwyżek zysku (w tym nieoczekiwanych) w analizie DEMPE dotyczącej wartości niematerialnych”, Analizy i Studia CASP, 15(1), s. 13–30. doi: 10.33119/ASCASP.2023.1.2.