Kulicki, J. (2016) „Koncepcja Krajowej Administracji Skarbowej w świetle problemów administracji danin publicznych w Polsce”, Analizy i Studia CASP, 2(2), s. 10-39. doi: 10.33119/ASCASP.2016.2.2.