[1]
M. Endrijaitis, „Problematyczne aspekty powiązań standardów rachunkowości finansowej z opodatkowaniem podmiotów prawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych”, CASP, t. 10, nr 2, s. 47–55, lis. 2020.