[1]
J. Bogovac i T. Rašić Krajnović, „Wierzytelności nieściągalne i terminy przedawnienia w podatku VAT – sprawa ENERGOTT”, CASP, t. 11, nr 1, s. 1-11, lip. 2021.