[1]
B. Pahl, „Uchwały rad gmin w sprawie zwolnień i przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości, podejmowane w ramach tzw. tarcz antykryzysowych – próba podsumowania”, CASP, t. 12, nr 2, s. 35-45, grudz. 2021.