[1]
S. Chopra, „Czy banki sektora publicznego w Indiach stanowią porażkę rządu? – empiryczna analiza porównawcza banków sektora publicznego i prywatnego”, CASP, t. 14, nr 2, s. 41–53, grudz. 2022.