[1]
D. J. Gajewski i A. Nowak-Far, „Krajowa Administracja Skarbowa – propozycja konsolidacji aparatu skarbowego a uszczelnienie systemu podatkowego”, CASP, t. 2, nr 2, s. 1-9, cze. 2016.