Lapina, Marina, i in. „Realizacja Praw podatników (przedsiębiorstw Cyfrowych) W świetle umów O Unikaniu podwójnego Opodatkowania”. Analizy I Studia CASP, t. 9, nr 1, maj 2020, s. 1-8, doi:10.33119/ASCASP.2020.1.1.