Gomułowicz, A. „Przeciwdziałanie Unikaniu Opodatkowania”. Analizy I Studia CASP, T. 10, nr 2, listopad 2020, s. 9-23, doi:10.33119/ASCASP.2020.2.2.