Chopra, Sahil. „Czy Banki Sektora Publicznego W Indiach Stanowią porażkę rządu? – Empiryczna Analiza porównawcza banków Sektora Publicznego I Prywatnego”. Analizy I Studia CASP, t. 14, nr 2, grudzień 2022, s. 41-53, doi:10.33119/ASCASP.2022.2.4.