Buriak, Svitlana, i Rutger Hafkenscheid. „Co łączy Sektory Intensywnie korzystające Z Praw własności Intelektualnej Z przemysłem Wydobywczym? Miejsce nadwyżek Zysku (w Tym Nieoczekiwanych) W Analizie DEMPE dotyczącej wartości Niematerialnych”. Analizy I Studia CASP, t. 15, nr 1, sierpień 2023, s. 13-30, doi:10.33119/ASCASP.2023.1.2.