Gajewski, D. J., i A. Nowak-Far. „Krajowa Administracja Skarbowa – Propozycja Konsolidacji Aparatu Skarbowego a Uszczelnienie Systemu Podatkowego”. Analizy I Studia CASP, T. 2, nr 2, czerwiec 2016, s. 1-9, doi:10.33119/ASCASP.2016.2.1.