Chopra, Sahil. „Czy Banki Sektora Publicznego W Indiach Stanowią porażkę rządu? – Empiryczna Analiza porównawcza banków Sektora Publicznego I Prywatnego”. Analizy i Studia CASP 14, no. 2 (grudzień 29, 2022): 41–53. Udostępniono kwiecień 24, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/ASCASP/article/view/3070.