Buriak, Svitlana, i Rutger Hafkenscheid. „Co łączy Sektory Intensywnie korzystające Z Praw własności Intelektualnej Z przemysłem Wydobywczym? Miejsce nadwyżek Zysku (w Tym Nieoczekiwanych) W Analizie DEMPE dotyczącej wartości Niematerialnych”. Analizy i Studia CASP 15, no. 1 (sierpień 31, 2023): 13–30. Udostępniono kwiecień 12, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/ASCASP/article/view/4095.