Gajewski, Dominik J., i Artur Nowak-Far. „Krajowa Administracja Skarbowa – Propozycja Konsolidacji Aparatu Skarbowego a Uszczelnienie Systemu Podatkowego”. Analizy i Studia CASP 2, no. 2 (czerwiec 26, 2016): 1-9. Udostępniono lipiec 4, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/ASCASP/article/view/894.