1.
Gajewski DJ, Nowak-Far A. Krajowa Administracja Skarbowa – propozycja konsolidacji aparatu skarbowego a uszczelnienie systemu podatkowego. CASP [Internet]. 26 czerwiec 2016 [cytowane 4 lipiec 2022];2(2):1-. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/ASCASP/article/view/894